Οι "συνομιλίες" της Ελέν Σιξού και του Ζακ Ντεριντά ως συντροφιά για τις μέρες της χαλάρωσης.