Μέχρι τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας να αρθούν, μέχρι να βρεθούμε ξανά στον ίδιο, κοινό τόπο ―με τις νέες, τόσο διαφορετικές συνθήκες και αναγκαίες συμπεριφορές―, το μπαλκόνι στις κατοικίες των πόλεων του κόσμου έχει αναδυθεί ως ο νέος, παράδοξος δημόσιος χώρος,