Η προσπάθεια συγκρότησης μίας ενιαίας πολιτιστικής ταυτότητας στην ευρύτερη περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας μέσα από την αισθητική της αφίσας, η σχέση δηλαδή φόρμας και περιεχομένου, μέσου και μηνύματος, πολιτιστικής παραγωγής και ιδεολογίας αποτελεί ένα από τα καίρια σημεία της πολλαπλά

Μεγάλης κλίμακας με πλούσια χρώματα, οι πίνακες του Ιρανού εγκαταστημένου στις Η.Π.Α καλλιτέχνη Ali Banisadr στην προβεβλημένη από το μουσείο ατομική έκθεση του Ultramarinus-Πέρα από τη Θάλασσα στο Μουσείο Μπενάκη είναι πανοράματα με αλληγορικό περιεχόμενο, έργα που υιοθετούν μία πολυπολιτισμική

Αν η σύγχρονη οπτική κουλτούρα και η «υπερπροσφορά» εικόνων έχουν διαταράξει τη δυνατότητα της πρόσληψης της τέχνης ως μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, ένα από τα μελήματα του Μιχάλη Καλλιμόπουλου είναι να προσεγγίσει το ορατό με αμεσότητα και να επαναφέρει την οπτική

Μια συνομιλία της Αλεξάνδρας Κοροξενίδη με τον Απόστολο Γεωργίου μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις απόψεις του γνωστού ζωγράφου για την τέχνη, την μοναχικότητα της ύπαρξης, την αποτυχία και τη μεγαλοσύνη της ζωής