Το WIND ONE δεν είναι ένα ακόμα συνδυαστικό πρόγραμμα αλλά συνολικά μια νέα εμπειρία, μια νέα κατηγορία επικοινωνίας. Το WIND ONE εγκαινιάζει τη νέα εποχή συνδυαστικών προγραμμάτων της WIND, προσαρμοσμένα πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών με νέες δυνατότητες και